LOGO 下载

关于使用 IAI LOGO


所有获奖的作品均可使用 IAI 的 LOGO,用于在产品,包装,海报等各类媒体进行传播和宣传;

未获奖及未参与 IAI 活动的企业不可以使用;

授权使用者请勿更改 LOGO 形状及拆分。
下载 AI 格式               下载 PNG 格式(深色背景)              下载 PNG 格式(浅色背景)

下载 AI 格式